เตรียมพบกับนักแสดงจาก Game of Thrones เดินทางมา NIST เพื่อร่วมโครงการ GGW Cup เร็วๆ นี้

Nikolaj Coster-Waldau หรือเป็นที่รู้จักดีในวงการบันเทิงในนามของ Jamie Lannister จากซีรีส์ Game of Thrones จะเข้าร่วม Global Goals World Cup (GGWCup) ในฐานะผู้ตัดสินกิตติมศักดิ์ที่โรงเรียนนานาชาตินิสท์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Chelsea FC Soccer School Bangkok ในวันที่ 30 กันยายนนี้

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Eir Soccer และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดย GGWCup มีหน้าที่ช่วยปลุกจิตสำนึกให้กับชุมนุมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติผ่านกิจกรรมฟุตบอลระดับโลกมากมาย ในระหว่างการแข่งขัน ทีมเยาวชนหญิงและทีมหญิงจะร่วมแข่งขันฟุตบอลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความยากจน ความไม่เสมอภาคและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการสนับสนุนความก้าวหน้าในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีวิทยาการมากมายที่ได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนความขัดแย้งและการทุจริต ผู้หญิงและเด็ก ๆ ในหลายประเทศยังคงเผชิญกับความไม่เท่าเทียมในฐานะทางสังคมและความเป็นอยู่ การล่วงละเมิดทางร่างกายและทางอารมณ์ การใช้ความรุนแรง การแบ่งแยกชนชั้นและการขาดโอกาสทางสังคม นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มประชากรที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด

“การเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรีในแถบเอเชียและแปซิฟิกถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาในระดับภูมิภาคและเพื่อให้บรรลุในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน” Haoliang Xu ผู้ช่วยเลขาธิการ UNDP และผู้อำนวยการสำนักภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกล่าว

“ในประเทศไทยการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศในปี 2015 นับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างพลังอำนาจ การมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสตรีรวมไปถึงความสามารถของพวกเขาในการมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน” Haoliang Xu ได้กล่าวเพิ่มเติม

Coster-Waldau และ UNDP มีเป้าหมายร่วมกันในส่งเสริมการสนับสนุนจากสาธารณชนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสมอภาคทางเพศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Coster-Waldau กล่าวว่า “ภารกิจหลักของกระผมในฐานะทูตสันถวไมตรีของ UNDP คือการช่วยรณรงค์ให้ผู้คนทั่วไปเกิดความตระหนักและสนับสนุนเป้าหมายของโครงการเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของทุกคนซึ่งมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากพวกเราไม่ให้ความสำคัญต่อสตรีพร้อมทั้งปกป้องโลกของเรา” นอกเหนือจากการเข้าร่วม GGWCup แล้ว Coster-Waldau จะร่วมเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่ UNDP ในระดับประเทศ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรงเรียนนานาชาตินิสท์ ในฐานะเป็นสถานศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้ก่อตั้งขึ้นตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านภารกิจของโรงเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการเติบโต เพิ่มขีดความสามารถในความเป็นเลิศของแต่ละบุคคล และพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษารุ่นล่าสุด ได้ก่อตั้งบริษัทกาแฟที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยร่วมมือกับเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย เปิดศูนย์เด็กปฐมวัยในกัมพูชาและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่โรงเรียน นอกจากนี้ ศิษย์เก่าของโรงเรียนนานชาตินิสท์ ยังได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนในประเทศของพวกเขา

รวมทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียนประจำปี 2007 Praya Lundberg ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชฑูตสันทวไมตรีให้กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่และผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในทำนองเดียวกันทั้ง Chelsea FC Soccer School Bangkok และ Eir Soccer มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนและแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนผ่านกีฬาฟุตบอล Majken Gilmartin ซีอีโอของ Eir Soccer และผู้ร่วมก่อตั้ง GGWCup เชื่อว่า  “การกีฬามีอิทธิพลอย่างมากในการหลอมหลวมผู้คนทุกประเภทเข้าด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาโลกของพวกเราให้ดีขึ้น ความร่วมมืออันดีระหว่าง Chelsea, NIST และ UNDP นับเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ในการรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จำเป็นเพื่อความก้าวหน้าอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตข้างหน้า เราจะสามารถขยาย Global Goals World Cup มายังภูมิภาคเอเชีย “ในการนี้ ทีมฟุตบอลหญิงจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเพื่อร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 อย่างก่อนการแข่งขันฟุตบอล โดยแต่ละทีมจะได้รับคะแนนพิเศษจากแนวความคิดสร้างสรรค์จากกิจกรรมที่ตนคัดเลือก หลังจากนั้น เหล่าบรรดานักกีฬาทั้งหมดจึงจะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการ ดำเนินการตัดสินโดย Coster-Waldau เพื่อหาทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันในครั้งนี้


ข้อกำหนดสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

  1. หาสมาชิกร่วมทีมจำนวน 5 คน
  2. เลือกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำทีมของคุณที่ต้องการสนับสนุน
  3. ลงทะเบียนทีมแข่งขัน

ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้แข่งขันทุกคนจะต้องเป็นหญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  

Winter Is Coming to NIST with the Global Goals World Cup

Nikolaj Coster-Waldau, better known to many as Jamie Lannister on the hit series Game of Thrones, will join the Global Goals World Cup (GGWCup) as an honorary referee at NIST International School in Bangkok, home of Chelsea FC Soccer School Bangkok, on 30 September.

A partnership between Eir Soccer and the United Nations Development Programme (UNDP), the GGWCup works to raise awareness and rally communities in support of the UN’s Sustainable Development Goals through a world series of powerful soccer events. During the event, teams of adolescent girls and women will play to raise awareness of the impact of poverty, inequality and climate change, and encourage progress toward sustainable development across the world.

 
Despite the many advances in combating poverty, conflict and corruption, women and children in many countries still face economic disparity, physical and emotional abuse, violence, discrimination and a lack of opportunities. They are also often the most vulnerable to the effects of climate change.

“The empowerment of women in Asia and the Pacific is vital for development in the region and to achieve the SDGs”, says Haoliang Xu, Assistant Secretary General for UNDP and Director of its Regional Bureau for Asia and the Pacific. “In Thailand, the adoption of the Gender Equality Act in 2015 is an important step on the way to increased empowerment, participation and protection of women and thereby their ability to contribute to the achievement of the SDGs”, Xu added.

Coster-Waldau and the UNDP aim to rally public support to address these issues. of gender equality and climate change. As Coster-Waldau puts it, “My main mission as UNDP Goodwill Ambassador will be to raise awareness and support for the Global Goals for a better future for all, which cannot be achieved without empowering women and protecting our planet”. In addition to participating in the GGWCup, Coster-Waldau will join the country-level UNDP staff on a field trip to see Sustainable Development Goals implementation in action.

As a not-for-profit school founded on the principles of the UN, NIST shares UNDP’s mandate in advocating for the SDGs through the school’s mission to inspire growth, empower individual excellence and enrich lives. The most recent graduates included students who founded a non-profit coffee company in partnership with farmers in northern Thailand, built an early childhood centre in Cambodia and funded scholarships for children of the school’s support staff. NIST alumni often go on to become advocates in their communities, including the Class of 2007’s Praya Lundberg, a Goodwill Ambassador for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Similarly, both Chelsea FC Soccer School Bangkok and Eir Soccer share a passion for building communities and sparking change through sport. Majken Gilmartin, CEO of Eir Soccer and co-founder of the GGWCup, believes “that sport has a unique power to unite all kinds of people around the common goal of making the world better. This partnership with Chelsea, NIST and the UNDP is a perfect example of the kinds of innovative alliances that are needed in order to accelerate progress towards sustainable development, and we look forward to expanding the Global Goals World Cup series to Asia”.

Leading up to the GGWCup at NIST, female teams will be invited to participate by championing one of the 17 Sustainable Development Goals and taking action before the event. Teams will receive special points for creative ways of supporting their chosen goal. They will then play a series of friendly matches on the official day of the event, refereed by Coster-Waldau, with the winning team qualifying for the GGWCup championship.

Take action. Make a difference. Join us in building a more equitable, sustainable world at the Global Goals World Cup.


Women players, do you want to participate in the upcoming Global Goals World Cup in Bangkok? Meet the Global Goals World Cup and UNDP Goodwill ambassador Nikolaj Coster-Waldau, and experience first-hand this Danish five-a-side, soccer-meets-advocacy phenomenon that is taking over the world. Which Global Goal is your goal?

  1. Form a five-member team.
  2. Choose the Sustainable Development Goal that your team will support.
  3. Sign up here!

Note that all players on a team must be females of 18 years of age or older.

Beyond Giving: The NIST Microcredit Bank

Poverty and the cycle it perpetuates through generations represent an age-old problem that many view as a constant in life. A group of students and teachers at NIST don’t believe that a solution is so unfathomable, and they are tackling the issue head-on through the NIST Microcredit Bank (NMB). Created as a student-run service group with the aim of supporting all members of the NIST community, the NMB offers debt relief, business loans and scholarships for the children of the school’s support staff.

Based on the work of Mohammed Yunus, winner of a Nobel Peace Prize for his pioneering work in microfinance, the NMB initially focused on providing small business loans with very little interest to support staff at NIST who sought to open their own businesses. This focus gradually shifted to providing education-based debt relief through scholarships for the children of those staff members, aligning to NIST’s belief in the transformative power of learning, and contemporary research in sustainable economic and social development through education as opposed to simple philanthropy.

Though basic schooling for all children in Thailand is free in principle, extraneous costs even in small public schools put it out of reach of thousands of families, particularly those with multiple children. In the words of the microcredit bank members, “It is unacceptable to be students of an academic institution that permits those who support our education to struggle to afford an education for their own”. They view caring for all members of the NIST community as a fundamental responsibility, one that will ultimately allow families to be enriched through education.

2016 is the fourth year that the NMB has provided scholarships to children of support staff, and also represents the largest number granted thus far: 33 in total. The benefits of these scholarships greatly help to alleviate the burden of the costs associated with schooling in Thailand, enabling families to afford the best education they can provide without the financial sacrifice that usually comes with it.

Driven by the success of their work, the NMB continually seeks to raise funds through various school events and regularly receives donations from NIST staff, the NIST Parent-Teacher Association (NIPTA), parent groups, student-run groups and the student body itself. More importantly, the students recognize that monetary donations ultimately have a limited scope. The group meets weekly to find ways to connect and bring the focus back to the community and their role in its continued growth.

Looking to the future, the microcredit bank is continually looking to improve and identify ways to further engage staff, students and parents. In the meantime they aim to enrich the lives and livelihoods of all members of the NIST community through their unique work, which represents a first among international schools in Thailand. Head of School James MacDonald captured this passion best as he spoke to this year’s scholarship recipients: “Even though you may attend other schools, NIST is also your school, and you are an important part of the community here”.

World-Renowned Buddhist Monk Speaks at NIST

​While Thailand and much of Asia share a rich Buddhist tradition, its philosophy and perspectives have only made stronger inroads in the West over the last century. One of the driving forces behind its growth is Ajahn Brahmavamso Mahathera, better known as Ajahn Brahm, a British monk whose journey led him from the study of theoretical physics to the establishment of the first dedicated Buddhist monastery in the Southern Hemisphere. On 17 February his travels brought him to ​NIST, where he spoke to students, parents and staff on the importance of mindfulness and service. Interspersed with humor and personal anecdotes, his talks served as a reminder of the universal importance of empathy and reflection.

Born in London in 1951, Peter Betts was a bright student who earned a scholarship to Cambridge, where he studied theoretical physics. With a passion for understanding the universe and our place in it, he followed his formal education with an unusual choice: traveling to Thailand to study Buddhism. Ordained as Ajahm Brahm, he quickly became recognized for his sharp mind and was invited to to Australia to teach. Within a few years he had co-founded Bodhinyana Monastery, now the largest Buddhist community in Australia. Over the past three decades Ajahm Brahm has spoken to crowds around the globe, and in 2004 received the John Curtin Medal, granted by Curtin University to those who demonstrate “vision, leadership and community service”.

During his visit to NIST, he drew upon his wide range of experiences in speaking to students, emphasizing how service plays a crucial role in bettering society. On an individual level he described how mindfulness, an awareness of one’s thoughts on a moment-by-moment basis, can help us become more balanced and reflective. During a smaller session with environmental science students, he focused on their question of the value of nature from a religious perspective. NIST parents also had the opportunity to engage with Ajahm Brahm in an evening session, where he touched on his personal experiences and answered questions from the audience.

Like most other not-for-profit schools in Thailand, NIST does not adhere to any one creed or philosophy. However, our community respects the many rich traditions our shared cultures have passed down for generations, and also recognizes the value they offer. In a world that increasingly faces conflict within cultures, being compassionate toward others and reflecting on choices are critical for students as they move on to universities and careers. Only through mindful awareness and a willingness to grow will they be capable of meeting the many challenges of the 21st century.

For more information about Ajahm Brahm’s work, visit ​www.ajahnbrahm.org. To learn more about how mindfulness benefits students, visit mindfulnessinschools.org.

CIS Recognizes NIST Graduate with International Student Award

International-Student-Award-Winner-Chakrapoj-Bos-ChitwannapaThe Council of International Schools, one of the three organizations through which NIST International School is accredited, recognizes a small number of students worldwide each year with the International Student Award. Acknowledging the contributions of those who have “demonstrated a clear commitment to sustained interaction with students of the other nationalities, languages or ethnic backgrounds in a spirit of international understanding and cooperation”, the award encourages students to reach out to others in their communities, identify issues, and initiate creative, sustainable solutions. This year Chakrapoj (Bos) Chitwannapa, a member of the Class of 2014, became one of only a small number of students worldwide to receive the award.

As described on the CIS award page, “Bos travelled to Maeramit Village in Om Goi District as part of a CAS trip where he participated in the preliminary stage of community development. This has helped him gain first-hand experience in learning about development and applying development tools in a rural village environment. Bos did some excellent work facilitating the needs analysis process, and the school was impressed with the leadership he has shown. Bos will continue to work on the project with other NIST students and teachers, as well as with other schools, so as to help form a development project that will benefit the village in a sustainable and beneficial way.”

Congratulations, Bos, and we wish you luck as you leave NIST and begin a new journey in university!